Samtal om konstnärlig frihet och demokrati i Sverige & Europa

Intercult och Riksteatern bjuder in till samtal om konstnärlig frihet, yttrandefrihet och demokratins tillstånd i Sverige och Europa. Programmet börjar med ett samtal inför valet till Europaparlamentet och hur EU-valet kan komma att påverka kulturpolitiken. Kulturpolitiken verkar ha blivit ett slagfält i polariseringens och populismens tid. Exempel kan hittas i Italien, Österrike, Spanien, Ungern och Polen och Danmark. Även i Sverige har kulturpolitiken blivit en hetare fråga med tydligare ideologiska skillnader. I ett sådant scenario kan både finansieringen av kulturen (form och innehåll) samt mångfalden av uttrycksformer och konstnärlig frihet omdefinieras på ett sätt som var otänkbart bara för några år sedan. Här är utvecklingen på EU-nivå högst relevant. Inför det kommande EU-valet är det dessutom oklart hur det kommande EU-parlamentet kommer att ställa sig till kulturfrågan. Välkommen till en eftermiddag med diskussioner om EU, konstnärlig frihet och demokrati!

Program
13.00 – 13.50 Inför Europaparlmentsvalet
Hur kommer det att gå i Europaparlamentsvalet och hur kommer sammansättningen i parlamentet att förändras? Hur kan det komma att påverka kulturpolitiken?
Bodil Valero, EU-parlamentariker Miljöpartiet och Cecilia Wikström, EU-parlamentariker Liberalerna. Moderator: Anders Selnes, Europaportalen.

14.00 – 14.50 Den konstnärliga friheten: var finns skyddet?
Vad är framtiden för den konstnärliga friheten? Hur ser det juridiska skyddet ut?
Medverkande: Anna Livion Ingvarsson, Svenska Pen och Katarina Renman Claesson, jurist Stockholm Universitet. Samtalsledare: Yamam Al-Zubaidi, Riksteatern

15.00 – 16.00 Vad kan/bör göras i Sverige?
Hur ser tillståndet för svenska organisationer ut i dagens kulturpolitiska klimat och vad kan vi vänta oss framöver?
Medverkande:Magnus Aspegren, Riksteatern och Robert Nilsson Kulturdepartementet. Samtalsledare: Iwona Preis, Intercult

Vill du delta? Anmäl dig nedan.

Välkommen,
Intercult och Riksteatern

 

När

-

Var

Auditorium, Munktellmuseet
Munktellstorget
Eskilstuna 633 43
Sweden

Kontakta

Intercult

Deltar du?