EU-kväll i Linköping

 

Den 12 mars anordnade Utrikespolitiska föreningen i Linköping tillsammans med Europaparlamentets kontor och EU-kommissionens representation föredraget "EU-valet 26 maj 2019 – vilka är utmaningarna, vilka intressen står på spel".

 

Åhörarna fick en bra sammanfattning av EUs struktur, funktioner, beslutande organ och hur mycket av nationernas lagstiftning som numera har ersatts av EU-lagar. En bra pedagogisk kommentar var att betrakta våra tre politiska nivåer, kommuner, landsting, riksdag som fyra med EU som tillägg. Intresset bland de 68 åhörarna, varav 25 kvinnor och 43 män, var stort och många frågor ställdes. En del kritiska frågor besvarades på ett mycket professionellt sätt. Vid efterföljande middag deltog 10 personer och det var genomgående positiva kommentarer. 

 

Arne Axelsson,
Utrikespolitiska föreningen

 

Vill du anordna liknande föredrag inför EU-valet? Vi stöttar dig gärna! Kontakta Emma och Björn på kontakt-se@denhargangenrostarjag.eu.