Seminarium om äldres villkor i Europa

Välkommen till ett panelsamtal om vad EU kan göra för att påverka äldres villkor och rättigheter i Europa och om olika äldreorganisationers arbete. Seminariet avslutas om en kommentar om stundande EU-val. 

I panelen medverkar:
Jan Andersson, fd Europaparlamentariker, vide ordförande i PRO
Thomas Hammarberg, df kommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet, riksdagsman
Guy Lööv, fd sakkunnig på socialdepartementet, koordinator för Nordiska Samarbetskommittén och kontakter med Age Platform Europe
Moderator: Cecilia Bäcklander, journalist

Björn Kjellström kommer att tala om stundande EU-val och Europaparlamentets kampanj den här gången röstar jag. 

Efter seminariet servas juice och frukt innan öppet årsmöte i PRO Global med start omkring kl 15.45. 

Välkommen!

När

-

Var

Europahuset, plan 2

Kontakta

Lena Ekroth

Deltar du?