Ungas delaktighet i EU

Europa direkt Hässleholm, Kommunförbundet Skåne och Lunds kommun bjuder in till ett halvdagsprogram för att samtala om ungas delaktighet i EU.  

 

Program:

09.00-09.30 Ungas delaktighet i EU - varför är det viktigt med ungas delaktighet i EU? 

09.30-10.00 Den här gången röstar jag - information om kampanjen och hur du kan engagera dig
Björn Kjellström, Europaparlamentets kontor i Sverige

10.00-10.30 Frågor och paus

10.30-12.00 MUCF -  att söka finansiering från Erasmus+
Ellen Gosdoum, avdelningschef på avdelningen för internationellt samarbete
Johanna Hård, handläggare på avdelningen för internationellt samarbete
Karin Persdotter, handläggare på avdelningen för internationellt samarbete

Anmäl dig senast den 20 mars.

Välkommen!

När

-

Var

Europa direkt, Business Class Hässleholm
Norra stationsgatan 6A
Hässleholm 281 48
Sweden

Kontakta

Europa direkt Hässleholm