Ungas delaktighet i EU

Tisdagen den 26 mars anordnade Europa Direkt Hässleholm, Lunds Kommun och Kommunförbundet Skåne evenemanget ”Ungas delaktighet i EU”. Till evenemanget hade vi bjudit in tiotal lärare, tjänstemän och andra som jobbar för och med barn. Dagen bjöd på massa inspiration och kunskap.

Eftermiddagen inleddes med Flaktrim och Frida som jobbar för ökad delaktighet bland ungdomar i Lunds kommun. I en mycket inspirerande föreläsning berättade Flaktrim och Frida hur de har redan nu sett stora framsteg i ungas engagemang till exempel genom Ungdomstinget. Genom att besöka skolorna och fråga ungdomarna vad de tycker är viktigt, ökar vi ungas delaktighet på lokal, regional och EU nivå.

Därefter inspirerades vi av Björn Kjellström från Europaparlamentet samt Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Björn som jobbar med kampanjen "Den här gången röstar jag" berättade om hur var och en av oss kan hjälpa till att få fler att rösta. ”Om alla unga upp till 25 hade röstat i Brexit-valet, då hade vi inte haft någon Brexit”- sade Björn för att visa hur viktigt det är att alla förstagångsväljare nyttjar sin rätt. Sist men inte minst fick vi information från MUCF om hur man som organisation eller förvaltning kan söka finansiering från Erasmus+ programmet.

/Alma från Europa direkt, Tommy från Lunds kommun, Johanna från Kommunförbundet Skåne och Björn från Europaparlamentet. 

Vill du veta mer om hur du kan vara med och jobba för ökat valdeltagande? Tveka inte att kontakta oss på Europa Direkt Hässleholm eller Europaparlamentets kontor i Sverige!